Bonus-Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w związku z efektywną promocją wyrobów marki BONUS PLUS na wybranych rynkach zagranicznych”.

Celem projektu jest Wdrożenie nowego modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności gospodarczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 548 590, 00 PLN

Tytuł projektu: DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY BONUS-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Realizowany w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji – Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID- 19 (całkowite koszty publiczne) (CV 20) wynosi 183 491, 31 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.09.2020r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie